درخواست ازکارافتادگی براساس بخشنامه 19.1

 سلام جناب من چکار کنم مشکل دارم من سال ۱۳۹۳/۳/۲۹ تصادف کردم همان سال ۱۳ماه داشتم ۵۲درصد برایم زدن چون خودم راننده بودم نتونستم رانندگی کنم. همان زمان بیمه اجتماعی قطع کردم. بعد من حالا بیمه اجتماعی آزاد میریزم. ۶سال و۲ماه سوابق بیمه کل سابقه دارم؟

الان مشکل تان چیست و البته شکایت بدوی تان در دیوان عدالت اداری چیست؟ با این حکم به شما حقوق تعلق می گیرد البته براساس بخشنامه 19.1. احتمالا درخواست تان حقوق کامل است. باید بر اساس بخشنامه ۱۹ درخواست از کار افتادگی دهید تا تاریخ ابتلاء به بیماری منجر به ازکارافتادگی برای شما ثبت شود . اگر قبل از این بر اساس بخشنامه ۱۹ درخواست از کار افتادگی دادید رای که گرفته‌اید را برای من بفرستید.


نظرات