دیه سوختگی درجه 2 و دیه سوختگی درجه 3

 اورهان : بنده ۴۰ درصد سوختگی درجه دو و سه دارم . در شرکت ذوب آهن این اتفاق افتاده است .محل سوختگی سر و صورت ، شدتش کم  است .دوتا دست و دست چپم کامل پای چپ کامل و پای راستم راندش به اندازه یک وجب به مقدار هم از پشتم طرف چپ سوخته است ؟ 40 درصد سوختگی تان درجه 2 است یا سه . باید مشخص شود :

1.     اگر 40 درصد سوختگی درجه 2 داشته باشید 40 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 108 میلیون تومان به نرخ دیه سال 98

2.     لگر 40 درصد سوختگی درجه 3 ذاشته باشید 60 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 160 میلیون تومان

جدیدتر قدیمی تر