بازنشستگی در 60 سالگی

 ابراهیم بدبخت : من 8 سال سابقه پرداخت بیمه بین سالهای 69 تا 77 را دارم . حالا 55 ساله هستم !  چطور می توانم تقاضای بیمه بازنشستگی کنم ؟ باید حداقل 10 سال سابقه داشته باشید . یا باید در طی 2 سال حق بیمه را پرداخت نمایید و یا اینکه 2 سال آن را بازخرید نمایید ؟ اگر آقا هستید و 60 سالتان نشده است باید حداقل 60 سال سن و 10 سال سابقه بیمه داشته باشید . تا 60 سالتان کامل نشده است نمی توانید بازنشسته شوید.

نظرات