چه کار کنیم که شرایط ماده 75 را احراز کنیم؟

 من دو بار کمیسیون تشکیل دادم جهت از کارافتادگی. دفعه اول ماده ۷۵ به مشکل خوردم. دفعه دوم کمیسیون منو از کار افتاده اعلام کرد ولی ماده ۷۵ قبلی چون هست رو پرونده کارم به مشکل خورده. مدارک را ارسال میکنم. اگه امکان داشت رای برگرده اطلاع بدین که پرونده را بدم به خودتون؟ این متن کارگشا هست؟ یا نیاز به متن دیگری از پزشک معالج پرونده هست ؟

اعلام نظر پزشک معالج در متنی که داده‌اید به عنوان مدرک محسوب می‌گردد ولی تمامی مدارک این نیست و کمیسیون به معاینات و آزمایشات و مدارک دیگر نیز استناد می کند.


جدیدتر قدیمی تر