قرارداد 89 روزه کارگری

 محمد گودرزی : قرارداد 89 روزه و نحوه تنظیم آن؟ یعنی اگر1/1/98 باشد آخرین روز آن 27/6/98 است ؟

1.     البته قرارداد 89 روزه ظاهرا کمتر از 3 ماه است با این حال اصلا در قانون کار چیزی به نام قرارداد 89 روزه نداریم . نمی دانم چرا می خواهید چنین نوع قراردادی را ببندید ؟!

2.     قرارداد 89 روزه ظاهرا همان 89 روز است . یعنی نباید 3 ماه بشود.

جدیدتر قدیمی تر