محاسبه دیه به نرخ سال 98

 مرضیه : برای من به دلیل ضرب و جرح از همسر پز شک قانونی 0.5% درنظر گرفته است . می خواستم بدونم هزینه اش چقدر می شود ؟ میزان دیه آن به نرخ سال 98 معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان می شود.

جدیدتر قدیمی تر