شکایت از کارفرما بدون داشتن مدارک

 یاسر : سلام می خواستم ببینم منی که ۸ سال بدون بیمه و سنوات و ... و تمام حقوق و مزایای اداره کاری مشغول بودم و مدرک هم دارم که ۸ سال را ثابت کنم ممکن است در پرونده شکایتم از کارفرما شکست بخورم و همه چی به ضرر من بشود  ؟ بعید می دانم . اگر فقط یک مدرک مکتوب معتبر داشته باشید شکست نمی خورید. البته اداره کار ممکن است 8 سال را بررسی نکند و فقط 2 تا 3 سال را بررسی کند .

جدیدتر قدیمی تر