رضایت از شکایت افت قیمت

سلام‌ ! خسته نباشید ! من ‌در ماه گذشته با یک خودرو ساینا مدل ۹۶ تصادف کردم و مقصر شناخته شدم ، البته با پارتی بازی طرف ! حالا قرار است از بیمه خسارت بگیرد . ادعا دارد که افت قیمت نمی خواهد ! راهی هست در دادگاه امضایی چیزی بگیرم که نتواند بعدا شکایت کند یا نه ؟ چون گفتم من اعتراض رد می کنم ؟

1.     در مجموع کار اشتباهی کرده اید و بهتر بود به هر طریقی به رای اعتراض می کردید .

2.     ایشان این حق را دارد که برای افت قیمت شکایت کند مگر اینکه در محضر اسناد رسمی تعهد بدهد که بعد از گرفتن خسارت از بیمه شکایتی بابت افت قیمت نداشته باشد.

نظرات