نوبت دهی کمیسیون بیمارستان امام سجاد

 سلام .وقت شما بخیر! چکار باید بکنم! یعنی چه چیزی می فرمایید تا من از شهرستان با مدارکم خدمتتون برسم و به کمک وتجربه حضرتعالی  و البته امید به خدا  اعتراض خود را شروع کنیم با مساعدت شما؟ چه تاریخی تهران، دفتر شما... یا بیمارستان امام سجاد باشم؟ چون گفتند کمیسیون ها آنجا برگزار می شود؟

رای قبلی کمیسیون تان را برایم بفرستید تا بررسی کنم و بگویم چه کار کنید. ضمناً اگر نوبتی برای بیمارستان سجاد برای بررسی مجدد پرونده در کمیسیون دارید به من اعلام کنید.


نظرات