درخواست ازکارافتادگی به علت تعویض مفصل هیپ

 نوید نریمانی : من ١٨ ماه بيمه دارم و بعد از ٦ ماه از تسويه كار براي عمل تعويض مفصل ران رفتم . آيا من شامل كارافتادگي كلي يا جزئي مي شوم ؟ با تشكر از راهنمايي و قدرداني مخصوص به دليل با حوصله جواب دادنتون به سئوالات مخاطبان ؟

1.     آسیب مفصل ران یا مفصل هیپ بستگی به میزان آسیب بین 35 تا 66 درصد ازکارافتادگی دارد که در صورت ازکارافتادگی 66 درصد ، از کارافتادگی کلی تعلق می گیرد .

2.     در صورتی که حادثه ناشی از کار اتفاق افتاده باشد اگر درصد از 33 درصد بیشتر باشد ازکارافتادگی جزئی تعلق می گیرد .

3.     اگر بی حرکتی کامل و غیر قابل جراحی باشد بین 35 تا 50 درصد تعلق می گیرد و اگر بی حرکتی کامل باشد بین 55 تا 66 درصد ازکارافتادگی تعلق می گیرد .

جدیدتر قدیمی تر