درخواست ازکارافتادگی به علت شخصیت دوقطبی

 با سلام! وقتتون بخیر! لطفا خواهشمندم مرا راهنمایی کنید؟ مشکلات جسمی و روحی بنده بسیار است. مبتلا به لرزش دست و دیسک کمر، تنگی کانال نخاعی و کندی حرکات اندامی و شخصیت دو قطبی هستم. برای اینکه از کار افتاده شوم چه مراحلی را طی کنم؟

من یک بار دیگر هم گفتم برای موارد فوق باید پرونده بیمارستانی داشته باشید.شاید دیسک کمر و تنگی کانال نخاع را بتوان با مدارک جدید درصد گرفت ولی بابت شخصیت دوقطبی حتماً باید پرونده بیمارستانی و سابقه طولانی مراجعه به پزشک داشته باشید وگرنه واقعاً کاری نمی‌توان کرد.


جدیدتر قدیمی تر