بیمه رایانه ای رانندگان برون شهری

 درود بر شما! راننده تاکسی درون شهری هستم. بیمه تامین اجتماعی با کمک دولت هستم. می‌خوام کارت هوشمند برای کامیون باری پایه یک بگیرم. باید بیمه تاکسی رو قطع کنم و حق بیمه برای رانندگان برون شهری بریزم. آیا...؟ کمک دولت در بیمه جدید به من تعلق میگیره؟ سپاسگذارم؟

رانندگان برون شهری نیز کمک دولت دارند ولی معمولاً برای افراد جدید دیگر کمک دولت نمی‌دهند. قبل از اینکه بیمه تاکسی را قطع کنید به شعبه تامین اجتماعی مراجعه کنید و مشکلتان را بگویید تا بیمه‌تان را قطع نکنند چون اگر قطع کنند دیگر بابت رانندگان برون شهری برایتان وصل نمی‌کنند.


نظرات