دیه شکستگی ساق پا

 سینا : سلام ! برج 1 تصادف کردم . راکب موتور دوستم بودم . عضله بغل ساق پایم به جا پایی موتور بغل گرفت و حدود 10 - 12 سانت تا استخوان پاره شد بطوریکه استخوان معلوم بود ولی نشکست . می خواستم ببینم دیه تعلق می گیرد بهم؟ و اینکه یک ماه از کار افتادگی و بخیه و ورم و اینا تأثیری تو مبلغ دیه دارد یا نه ؟ حدود 2 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان . تورم ارش کمی دارد ول بخیه و ادارمه درمان در دیه تاثیری ندارد . سعی کنید مدارک پزشکی داشته باشید و در صورت تمایل سریعا اقدام کنید .

نظرات