بازپس گیری حق بیمه از تامین اجتماعی

 با سلام! یه‌ سوال‌ ! پدرم‌ ۶۸ سال‌ سن‌ داره‌! ۳ سال‌ بیمه‌ ! میتونه‌ پول‌ بیمشو‌ از اداره‌ بیمه‌ بگیره‌ چون‌ بدردش‌ نمیخورد؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم سازمان تامین اجتماعی دیگر هیچ حق بیمه ای را که گرفته باشد باز پس نمی دهد. 


نظرات