جمع درصدها در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی

 سلام! یعنی به خاطر کم شنوای گوش و ناراحتی اعصاب و تنگی ریه و حساسیت ۱۶ درصد دگر را میارم که با اون ۵۰ درصد جمع بشن ۶۶ درصد؟ که بیمه کلی بهم تعلق بگیره؟ ممنون از لطف شما؟ 

برای اینکه از کار افتاده کلی بشوید به ۱۶ درصد نیاز ندارید بلکه به ۳۱ درصد نیاز دارید که با ۵۰ درصد بشود ۶۶ درصد جمع درصدها به صورت جمع جبری نمی‌باشد بلکه به صورت جمع جدولی می‌باشد. البته به نظر من این ۳۱ درصد را می‌گیرد. در این زمینه وکیل بگیرید به نظر من بهتر است.


جدیدتر قدیمی تر