شکایت بابت افت قیمت

 روزگار : سلام ! من تابستان سال 95 با خودروی پراید مدل 91 تصادف داشتم . ابتدا 50_50 مقصر شناخته شدیم و بیمه ها خسارت را پرداخت کردند . سپس طرف حادثه با پارتی بازی کارشناسانی معرفی و اعتراض کرد و بنده صد درصد مقصر سناخته شدم . آیا این اعتراض وجاهت قانونی دارد ؟ اگر بله ، آیا به خودروی  ایشان افت قیمت تعلق می گیرد ؟ اگر به هیات حل اختلاف شکایت کرده باشد وجاهت قانونی دارد . البته معلوم نیست کارشناس هیات حل اختلاف بر چه مبنایی نظر داده است ؟ شما هم می توانید به این رای اعتراض کنید . اگر صد در صد مقصر باشید به ایشان افت قیمت تعلق می گیرد .جدیدتر قدیمی تر