افت قیمت به علت رنگ شدن درب

 یعقوب گرامی زادهد : افت قیمت یک درب ال نود مدل ۹۶ سفید رنگ سمت راننده چقدر می باشد ؟ 5 درصد قیمت ماشین قبل از تصادف افت قیمت آن است.

نظرات