دیه راکب موتورسیکلت

 محمد حنیف : سال پیش من تصادف کردم با یک ماشین و بیهوش شدم . همان موقع بعد من و موتورم را انداختند لاین مخالف که فک پایینم شکست و پلاتین رفت . ما شکایت کردیم ولی اصلا متهم ندیدیم .  6 تا قاضی عوض کردیم  ، 15 ماه طول درمان بریدند برایم پزشک قانونی ولی آخر خودم مقصر شدم .  

هیچی هم بهم تعلق نگرفت ، موتورم بیمه داشت ولی گواهینامه نداشتم . باسیم هم فکم را بسته بودند . چنین چیزی مگر می شود ! ما متهم نبینیم تو هر دادگاهی چیزی هم بما تعلق نگیرد  ؟! با سپاس و تشکر ! ممنون می شوم جواب بدهید ؟

اگر مقصر بودید چون گواهنامه نداشتید چیزی به شما تعلق نمی گیرد ولی اگر مقصر نبودید دیه به شما تعلق می گیرد . احتمالا در کروکی راننده مقابل متواری اعلام شده است . اگر مقصر نبودید صندوق تامین خسارات بدنی دیه شما را می دهد . واقعا دیگر چیزی نمی توانم بگویم چون موضوع کمی ابهام دارد .

نظرات