مبلغ مالبه التفاوت انتقال سابقه در قانون جدید تجمیع سوابق

 میخواستم بدونم سوابق بیمه نیروهای مسلح در صورتی که فرد اخراج، استعفا یا بازخرید باشد قابل انتقال به تامین اجتماعی است؟ یعنی هیچ تفاوتی بین اخراج و استعفا و بازخرید نیست؟

نه! هیچ تفاوتی نیست. مبلغ مابه التفاوت نیز در مقایسه با حالت قبل بسیار ناچیز می شود.حالت قبل یعنی قانون قبلی که در این زمینه وجود داشت و مبلغ مابه التفاوت بسیار زیاد می‌شد.


نظرات