اعتراض به اجراییه سازمان تامین اجتماعی

 سلام! اصلا اعلام بدهی نکردند و مفاصا هم دادند. یک کارگر رفت سوابق بگیره و بعد اومد شرکت و گفت سه ماه بیمه رد نشده و ما مدارک لیست و فیش بیمه رو بهش دادیم و گفت قرار شد سازمان نسبت به جابجایی سوابق اقدام کنه و بعد از۳ سال اجراییه صادر کردند؟ 

به نظرم اگر بدهی قطعی نشده باشد که به نظرم نشده است حتما از طریق سایت eservices.tamin.ir  به اجراییه فوق اعتراض کنید تا موضوع در کمیته بدوی تعیین مطالبات سازمان که در همان شعبه بیمه برگزار می‌شود بررسی مجدد می‌شود. یک بار دیگر هم می‌توانید به همان رای در کمیته تجدید نظر تعیین مطالبات سازمان اعتراض کنید. البته اگر در کمیته فوق اجراییه فوق تایید گردد نه تنها باید اجراییه را پرداخت کنید بلکه احتمالاً باید جرایم مربوطه را نیز پرداخت نمایید.


نظرات