درخواست ازکارافتادگی به علت شکستگی استخوان ها

 سلام! شکستگی های قدیمی اگه ایرادی به وجود بیاید شاید فقط ظاهری مثلا جوش استخوان انگشت به صورت کج بدون عمل میتواند درصدی کار افتادگی بگیرد؟

پاسخ به سوال شما باید بگویم که درصد کمی خواهم گرفت اگر چنین مشکلی هم دارید بهتر است پرونده آن هم به کمیسیون پزشکی ارسال شود. به نظر من شما حتماً برای چنین کاری باید وکیل داشته باشید.


جدیدتر قدیمی تر