مدارک مورد نیاز برای اثبات کارکرد

 مجتبی : سلام ! مدتی در یک رستوران کار می کردم . کارفرما حقوق یک ماه و نیم آخر من را  نداده است . از کجا می توانم ثابت کنم که یک ماه و نیم آخر را حقوق نگرفتم یا اینکه در آن تاریخ آنجا مشغول بکار بودم ؟ ممنون  ؟ لیست بیمه یا انجام معاینات بهداشتی یا هر مدرک مکتوب دیگر . البته اگر بابت ماه های آخر مدرک داشته باشید کارفرما باید در اداره کار در مورد زمان تسویه حساب شما مدارک ارائه کند .

جدیدتر قدیمی تر