اعتراض به رای معلول حین خدمت

 سلام یه پرونده معلول حین خدمت دارم برای سال ۱۳۸۸ زدن بند الف الان اعتراض زدم میتونید پیگیری کنید؟ سلام میشه جواب کمیسیون بدوی رو بفرستم نگاه کنید؟

با سلام! رای کمیسیون تان را بفرستید ببینم. اگر مراکز تهران برای تان رای صادر کرده باشند می توانیم پیگیری کنیم . قرارداد می بندیم و کارتان را درست می کنیم.


نظرات