حق بیمه مدیرعامل

 سمیرا ممتحن : با سلام و احترام  ! آیا می توان در شرکت مسولیت محدود یا سهامی خاص حقوق کارگران در لیست بیمه را از حقوق مدیر عامل بالاتر درج نمود؟ آیا به مدیر عامل شرکت های مسولیت محدود و سهامی خاص حقوق بازنشستگی تعلق می گیرد ؟

1.     بله می توان و مشکلی ندارد . البته باید متناسب با عنوان شغلی باشد و یک دفعه در زمان های نزدیک به بازنشستگی (حداقل 5 سال آخر) زیاد نشده باشد .

2.     اگر حق بیمه مدیرعامل هم پرداخت شود ، ایشان هم فرقی با کارگران و کارمندان ندارد .

جدیدتر قدیمی تر