درخواست ازکارافتادگی به علت توکسوپلاسموز چشمی

 رسول : با سلام  ! من بیماری توکسوپلاسموز چشمی دارم و یک چشم را تقریبا از دست داده ام . آیا با سابقه 11 سال و با در نظر گرفتن بیماری که مادر زادی بوده می توانم برای از کار افتادگی اقدام کنم ؟ متولد 62 هستم . با تشکر ؟ اگر یک چشم باشد ازکارافتاده نمی شوید . نهایتا 33 درصد ازکارافتادگی دارید .

جدیدتر قدیمی تر