اعتراض به رای دیوان عدالت اداری در مورد سختی کار

 مشاوره میخواستم در خصوص سختی کار؟ در تاریخ ۱ مرداد۱۴۰۱ با داشتن ۲۲ سال سابقه و سن ۶۲ سال بازنشسته به صورت عادی شدم. قبل از بازنشستگی به اداره کار و تامین اجتماعی مراجعه کردم بهم گفتن چون سن من بالای ۶۰ سال و ۲۲ سال بیمه دارم نیاز نیست پیگیر سختی کار باشم و با حقوق کامل بازنشسته میشوم و بعد از بازنشستگی متوجه شدم حقوقم ۲۲ روز است به تامین اجتماعی مراجعه کردم بهم گفتن درخواست سختی کار کنم درخواست دادم و کمیته بدوی استانی از ۲۲سال سابقه ۱۳.۵ سال را به عنوان شغل سخت و زیان آور تایید کرد.بعد از تایید سختی کار به تامین اجتماعی مراجعه کردم بهم گفت برو دیوان شکایت کن. دیوان شکایت کردم و در شعبه ۵۷ دیوان شکایتم را رد کرد و به دلیل متوجه نشدن فرصت تجدیدنظر را از دست دادم. بعد از پیگیری بهم راهنمایی کردن درخواست ماده ۷۹ کنم براساس استفساریه سال ۱۳۹۰ در خصوص سختی کار که بعداز شکایت این استفساریه را پیدا کرده بودم درخواست ماده ۷۹ را دادم در ۲۰ آبان سال جاری! خواهش داشتم راهنمایی بفرمایید چکار کنم تا نتیجه بگیرم؟ 

الان دیگه درخواست ماده ۷۹ داده‌ایدو باید منتظر باشید تا ببینید جواب آن چه می‌شود؟ به احتمال زیاد رد می شود. باید دادخواست بدوی  تان را در دیوان عدالت اداری بفرستید ببینم که آیا می شود کاری کرد یا نه ؟ یعنی می توان دوباره دادخواست داد به دیوان عدالت اداری یا نه ؟


نظرات