بیمه مددجویان بهزیستی

 علیرضا : سلام ! آیا کسی که بیمه یارانه مددجویان سازمان بهزیستی استفاده می کند می تواند داخل شیرینی پزی( قنادی) به عنوان کارگر و با کارفرما مشغول کار بشود ؟ و سوال مهم این هست که بیمه قنادی همان بیمه اختیاری هست؟ یا نه قنادی خودش بیمه مخصوص اجباری دارد ؟

1.     اگر بازرس بیمه بیاید و اسم شما را در لیست بیمه ثبت کند، از بیمه مددجویان بهزیستی حذف می شوید .

2.     نه ! بیمه قنادی بیمه اجباری است . البته نسبت به بیمه مددجویان بهزیستی بهتر است ولی اگر بیمه ممدجویان بهزیستی حذف شود ممکن است دیگر نتوانید ثبت نام کنید.

نظرات