لیست بیمه در سایت نشان داده نمی شود ؟

 رضا : سلام ! اینجانب تمام مراحل بیمه بیكاری را انجام دادم و منتظر اولین واریز در ماه بعد هستم . حال سوال این است که سوابق من درسایت الان که بیکاری می گیرم مانند زمان شاغل بودن هرماه مشخص است یا زمان پایان مقرری مشخص می شود ؟ قانونا باید همانند زمان اشتغال در سایت نشان داده شود ولی معمولا اکثر شعبه ها در پایان دوران بیمه پردازی سایت را آپدیت می نمایند .

جدیدتر قدیمی تر