غیبت در حضور و غیاب بیمه بیکاری

 کاوه ترابی خداشهری : من از بیمه بیکاری استفاده می کنم . متاسفانه این ماه نتوانستم برای حضور و غیاب بروم . چکار کنم ؟ ممنونم از شما اگر کمکم کنید. یعنی بیمه بیکاریم قطع می شود چون اولین باره غیبت کردم تو حضور و غیاب ؟  مشکلی ندارد . سریعا مراجعه کنید . اگر دیلی قانع کننده مانند حضور در بیمارستان دارید به راحتی قابل حل است وگرنه معمولا دفعه اول با تعهد حل می شود .

جدیدتر قدیمی تر