آیا افت قیمت به خودروی قدیمی تعلق می گیرد؟

 سلام روز بخیر! احتراما بنده با توسان 2011 تصادف کردم. بیمه مبلغ خسارت رو 4 میلیون تعیین کرده و لیکن مالک خودرو زیاندیده مدعی مبلغ 17 میلیون می باشد و اصرار به پرداخت این مبلغ توسط بنده می باشد. سوال اول اینکه آیا در صورت شکایت ایشان بنده موظف به پرداخت این مبلغ هستم؟ سوال دوم، با توجه به اینکه سال ساخت ماشین 2011 بوده و محل حادثه دیده رنگ نشده، آیا ایشان می تواند تقاضای خسارت افت قیمت کند؟

اگر ایشون شکایت کند و تامین دلیل نماید کارشناس دادگستری در زمینه بیمه ماشین اگر خسارت را بیشتر از خسارت تعیین شده مشخص نماید شما باید پرداخت نمایید. در مورد افت قیمت به سال ساخت ماشین ارتباطی ندارد و تنها مهم این است که رنگ نشده باشد بنابراین افت قیمت به خودروی فوق تعلق می گیرد.


نظرات