دیه پارگی مینیسک

 گلستانی فرد : من در سانحه تصادف دچار پارگی رباط و مینیسک زانوی چپ شدم و نظر پزشک قانونی نقص عضو به دلیل چسبندگی زانو اعلام شده  است . می خواستم ببینم دیه من چقدر محاسبه می شود و تعیین ارش از طرف پزشک قانونی بیش از 10 درصد و کمتر و مساوی 25 درصد دیه کامل انسان یعنی چقدر . ممنون از پاسخگویی و جوابتون ؟  اگر پارگی رباط و مینیسک کامل باشد هر کدام 8 درصد دیه دارد مجموعا 16 درصد دیه کامل . هر درصد دیه هم 2 میلیون و 700 هزار تومان دیه دارد .

نظرات