آیا می توان به علت سختی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟

 سلام ! ۵۱ سال سن دارم. راننده لیفتراک هستم و ۱۸ ماه دیگه دارم که بازنشسته بشم. سه سال آخر را راننده لیفتراک در سالن انبار بودم . تقاضای سخت و زیان آور کردم که بار اول تایید نشده و دوباره اعتراض کردم. آیا اگر اعتراض هم تایید نشد به دیوان شکایت کنم نتیجه ای داره؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که اگر اعتراض تان تایید نشود شکایت به دیوار معمولاً نتیجه ندارد. دیوان عدالت اداری پرونده را برای بررسی مجدد به اداره کار ارجاع می‌دهد. بنابراین تغییری در رای تایید شدن یا نشدن سختی کار نمی‌دهد.


نظرات