شکایت به علت کارچاق کنی

 ایمان : باعرض ادب و احترام ! فردی از بنده به اتهام کارچاق کنی شکایت کرده و گویا باپارتی بازی کاری که غیر قانونی هست قانونی کرده است .بنده برحسب رفاقت مبلغی پول قرض دادم و در قبالش چک گرفتم . چک از شخصی دیگر بوده است . حالا این ادعا را در دادگاه مطرح کرده اند که من کارچاق کن هستم و پرونده سازی کردند تا وجهی که حق خود بوده را پس بگیرند ؟! از جناب عالی درخواست راهنمایی دارم . سپاس ؟ نباید زیاد نگران باشید . اثبات این موضوع با انها است . اگر پول را به حسابشان ریخته اید که مدارک انتقال پول را هم ارائه کنید . اگر دستی داده اید باز هم آنها باید این اتهام را اثبات نمایند . بعید است بدون مدرک کافی بتوانند این کار را انجام دهند . حداقل مدرکی که آنها برای اثبات این مضوع باید داشته باشند این است که پولی به شما پرداخت کرده باشند و ثابت کنند شما قرار بوده است کار خاصی برایشان انجام دهید (احتمالا در یک دستگاه دولتی) . ضمنا این موضوع بر علیه آنها هم هست چون آنها می تواند اتهامی مانند رشوه را برای آنها ثابت کند . کلا اثبات اتهام کارچاق کنی ساده نیست و بعید است بتوانند این موضوع را اثبات نمایند .

جدیدتر قدیمی تر