آیا می توان سفته ضمانت را اجرا کرد ؟

 کامران طهیری  : در خصوص قرارداد کاری درصدی و اجرای سفته ضمانت که صاحب بنگاه در شورای حل اختلاف اجرا گذاشته است . من ترک کار کردم ؟ البته من سوالتان را دقیقا متوجه نشدم . اما ترک کار هیچ مسئولیتی متوجه شما نمی کند مگر اینکه ضرر مالی غیر قابل جبرانی به کارفرما بزند . تشخیص این موضوع با قاضی است .

جدیدتر قدیمی تر