شکایت برای دریافت حقوق و مزایا طبق قانون کار

 سلام وقت بخیر! به مدت یازده سال در گلخانه مشغول بکار بودم تا بیستم مهر ماه سال جاری.بعدش اخراج کرد و هیچ حق و حسابی بابت این سالها پرداخت نکردند در صورتی که طی این سالها هیچ فردی از بیرون برای کارهای فنی گلخانه نیامده و خودمون انجام دادیم . طبق صحبتی که انجام شده بود قرار بود پایان هر دوره مبلغی به عنوان پایان دوره پرداخت کند به غیر از عیدی و پاداش. در ضمن قرارداد نداشته ام. این چند سال میشه کاری انجام بدیم اگر شکایت کنیم؟

بستگی دارد که چه مدارکی داشته باشید و چه چیزهایی بخواهید؟  اگر مدارک مکتوب داشته باشید که برای ایشان کار کرده اید تقریبا تمام حق و حقوق تان را می توانید طبق قانون کار دریافت نمایید.


نظرات