اصلاح لیست بیمه

 کارمند اداری : آیا امکان اصلاح عنوان شغل در لیست بیمه تامین اجتماعی قبل از 6 ماه (بدلیل اشتباه) وجود دارد ؟ و چگونه؟ عنوان شغل یکی از مدیران شرکت، خدمات ثبت شده است ؟ بله . باید از طریق قسمت نامنویسی اقدام کنید و درخواست اصلاح لیست بدهید . با موافقت مسئول فنی شعبه امکانپذیر است . البته معمولا بازرسی هم صورت می پذیرد.

نظرات