شکایت از آموزشگاه

 بهزاد : سلام ! من مدت ٢ سال و نيم در آموزشگاه آشپزي مشغول تدريس بودم . ما قرارداد يك طرفه اي كه فقط نسخه در اختيار آموزشگاه بود داشتيم . البته بيمه اي در كار نبود و طبق تعداد كلاس ها به ما مبلغي پرداخت مي شد . واريزي راتقريبا به صورت هر١/٥ يك بار انجام دادند .

 اين روال ادامه داشت تا قرارداد مبني بر اينكه بعد قطع همكاري تا ٥ سال حق كار نداريم وتا ٧ سال اجبار به كار هست و كلي موارد بر ضرر من رو مطرح كردند كه بايد به صورتي محضري امضا مي شد . من امضا نكردم و قرار بر قطع همكاري شد و اصرار آموزشگاه بر امضا قرارداد و ادامه كار . حقوق ١/٥ ماه آخر كار من را پرداخت نكردند . من چطور بايد اقدام كنم ؟ و اينكه بيمه و سنوات هم مي توانم بگيرم يا نه ؟ در ضمن آموزشگاه وكيل دارد شانس من در چه حد است ؟ باید مدرک مکتوب داشته باشید . یعنی مدارک مکتوبی که ثابت کنید در آنجا کار کرده اید . به نظر من پرینت حسابتان را بگیرید تا بیمه و سنوات و عیدی تان را زنده کنید . بابت 1.5 ماه آخر باید مدرک داشته باشید و پرینت حساب ندارید و باید دنبال مدرک دیگری بگردید . سعی کنید در اداره کار درخواست دهید که از محل کارتان بازرسی به عمل آید .

نظرات