دیه نقص زیبائی

 مصطفی رضایی : دیه نقص زیبایی دماغ ! بریدگی به طول ۶.۵ سانتیمتر و عمق ۵ میلیمتر ؟ نقص زیبایی معمولا بین 3 تا 5 درصد دیه کامل ارش دارد . هر درصد دیه نیز معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان می باشد.

نظرات