درخواست ازکارافتادگی به علت پلی نوروپاتی حرکتی و بیماری شارکو ماری توث

 سلام برای از کار افتادگی تامین اجتماعی مزاحم شدم و اینم مدارک موجود لطفا بررسی نمایید و خبر شو بدین؟

پلی نوروپاتی حسی حرکتی و بیماری شارکو ماری توث بیت 40 تا 66 درصد ازکارافتادگی تعلق می گیرد. درصد تخصیصی بستگی به شدت بیماری، معاینه بالینی و البته سابقه بیمه دارد.


نظرات