دیه پارگی پرده گوش

 سحر خادم الرضا : بنده بیست درصد پرده گوشم دچار پارگی شده است .  دیه اش چقدر است ؟ توسط پدرم بوده درحالت عادی نبوده است ! آیا می شود از پدرم شکایت کنم ؟ بله می توانید شکایت کنید و اگر محکوم شوند باید دیه بپردازند . پارگی پرده گوش ارش دارد و بستگی به میزان آسیب دارد . اگر بر روی شنوایی فرد هم تاثیر بگذارد دیه ناشنوایی هم به آن اضافه می شود .

نظرات