مدت زمان دریافت دفترچه درمانی تامین اجتماعی

 S : با سلام و عرض ادب بنده تحت تکفل پدرم بودم و دفترچه بیمه با عنوان خدمات درمانی داشتم . بعد از مشغول شدن در کاری که بیمه آن تامین اجتماعی بود دفترچه بیمه ام را از دست دادم و تا مدتها بدون دفترچه بیمه بودم و پیگیر دفترچه جدید با عنوان تامین اجتماعی نبودم  .در حال حاضر بیکار شدم و می خواهم پیگیر دفترچه سابق باشم . آیا مدت زیادی طول می کشد تا مجدد دریافت کنم ؟ چون برای درمان فوری نیاز دارمدر ضمن مجردم ؟ نیاز به بررسی سوابق شما دارد . بین 1 تا 2 ماه طول می کشد .

جدیدتر قدیمی تر