دیه پارگی رباط صلیبی

 ابوالفضل : سلام خسته نباشید ! من توی ماموریت ایست بازرسی سپاه بر اثر تصادف آسیب دیدم که الان یک سال هست گرفتار هستم . پای راستم پارگی نسبی Acl  و Pcl  و مینیسک و تاندون ها و آسیب دیدگی به رباط صلیبی پای چپ. پارگی ابرو حدود دو سانت و پارگی به آرنج و کف دست ها شد .

می خواستم بدانم چند درصد هست و قیمت دیه این ها چقدر می شود .  البته توی ماه حرام بوده است و راننده متواری هست و یک سال از تحصیل عقب افتادم و پای راستم عمل پیوند زده شده (الوگرافت ) ؟

1.     پارگی کامل Acl ، 8 درصد دیه دارد معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان . اگر نسبی پاره شده باشد به نسبت محاسبه می شود .

2.     پارگی کامل Pcl ، 4 درصد دیه دارد معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان . اگر نسبی پاره شده باشد به نسبت محاسبه می شود .

3.     پارگی کامل مینیسک ، 8 درصد دیه دارد معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان . اگر نسبی پاره شده باشد به نسبت محاسبه می شود .

4.     پارگی ابرو بستگی به عمقش دارد . بین 2 تا 3درصد دیه کامل . هر درصد دیه کامل نیز 2 میلیون و 700 هزار تومان دیه دارد .

5.     ماه حرام ربطی به میزان دیه جراحات ندارد .

6.     بابت گرافت نیز معمولا 1 تا 2 درصد ارش در نظر گرفته می شود .

نظرات