الزام طرفین دعوا به ارائه وثیقه در دادگاه

 سلام و خسته نباشید ببخشید بعد اعتراض زدن به نظر کارشناسی ایندفه کارشناسی به نفع من پیش رفت ولی دادگاه منو خواستن گفتن برگه ی پزشکی قانونی ات را با یک وثیقه بیاور! شاکی منم وثیقه رو برای چی از من میخواهند؟ شکایتم شکایت حادثه کاری هست؟

تمام طرفین دعوا باید وثیقه داشته باشد چون ممکن است قاضی به نفع یکی از طرفین و به ضرر دیگری حکم صادر کند. این موضوع قبل از جلسه مشخص نمی‌باشد و بهتر است که به همه طرفین گفته شود که وثیقه‌های خود را بیاورد. برای شما اتفاقی نخواهد افتاد نگران نباشید.


نظرات