شکایت بابت دیه

 رضا یاری : سلام برادرم سه سال است که به علت عقب ماندگی در یک مرکز توانبخشی نگهداری می شود .به تازگی متاسفانه به دلیل بی احتیاطی یکی از کارگران اتفاقی افتاده و پایش از ناحیه ساق شکسته و شانه و زیربغل سمت راستش هم سوخته است . 

ما امکان نگهداری او را در خانه نداریم و به همین دلیل می ترسیم شکایت کنیم . الان پلاتین درپای او گذاشته اند. نظرشماچیست ؟ قیم او مادر من است.اگرشکایت کند ، آیا حق این مهجور را می تواند بگیرد ؟ اگر شکایت کند باید کاملا ثابت شود که حادثه به علت اشتباه کارگر بوده است . نظر کارشناس دادگستری در این مورد ملاک تصمیم گیری است . در مورد افرادی که دارای مشکلات مانند برادر شما هستند اثبات اشتباه کارگر به صورت کامل سخت است . حدود 10 درصد دیه دارد معادل 27 میلیون تومان ولی اولا باید ثابت شود که این کارگر مقصر است و دوم اینکه مشکلات بعدی آن را هم باید دید . به نظر من اگر مرکز خصوصی است و هزینه می پردازید شکایت کنید وگرنه به نظر من بهتر است شکایت نکنید .

جدیدتر قدیمی تر