بیمه عادی تامین اجتماعی یعنی چی ؟

 سلام وقت بخیر بزرگوار! بیمه عادی یعنی همون اختیاری بهش میگویند؟

ما در بیمه تامین اجتماعی بیمه ای به اسم بیمه عادی نداریم. بیمه هایی خویش فرما شامل بیمه اختیاری و یا بیمه حرف و مشاغل آزاد یا بیمه کارگران ساختمانی و یا رانندگان و یا قالی‌بافان نیز جز این گروه از بیمه شدگان می‌باشد.


جدیدتر قدیمی تر