آیابه عنوان شغل سرپرستی سختی کار تعلق می گیرد؟

 سلام!  آیا عنوان شغلی سرپرست سختی کار تعلق می گیرد؟

برای تعیین سختی کار دو فاکتور اهمیت بیشتری دارد یکی نوع شغل و دیگری محلی که در آن کار می‌کنیم از نظر میزان آلاینده‌ها.  در مورد سرپرستی معمولا نوع شغل جز مواردی نیست که سختی کار به آن تعلق بگیرد. البته محیط کار که تفاوت خاصی نمی‌کند. بنابراین در بیشتر موارد سرپرستان کارگران سختی کار نمی‌گیرند.


نظرات