مقصر تصادف کیست ؟

 اتی : راه حل قطعی برای تشخیص مقصر در تصادفات  !همچنین راه های جلوگیری از فرار راننده مقصر ؟ من واقعا سوالتان را متوجه نشدم . مقصر تصادفات توسط کارشناسان رسمی دادگستری و یا افسران راهنمایی و رانندگی مشخص می شود . قسمت دوم را که دقیقا نمی دانم معنایش چیست .

جدیدتر قدیمی تر