حقوق و مزایای مشمول در لیست بیمه

 علی هادی : سلام ! کارگر پاره وقتی دارم که در اردیبهشت ماه 98 مقدار 120 ساعت کار مفید انجام داده است . برای ارسال بیمه وی به تامین اجتماعی داخل سیستم تامین اجتماعی روز کارکرد و مشمول و حقوق روزانه را چند بزنم . ممنون از راهنمایی تان ؟ روز کارکرد را 19 روز بزنید . حقوق روزانه را براساس حداقل حقوق یا بیشتر محاسبه کنید (براساس قراردادتان) و مشمول هم می شود 19 روز ضربدر حقوق روزانه .

نظرات