بیمه خیاطی

 شادی : سلام خسته نباشید ! آیا با مدرک مهارت خیاطی می شود مثل قالیبافی بیمه خویش فرما شد و مزایای همه چی مثل بیمه قالیبافی هست ؟ و شرایط خاصی دارد .سپاسگذارم ؟ نه نمی توان . بیمه خاصی برای خیاطی نداریم و باید یکی از بیمه های خویش فرما ار استفاده کنید . شرایطش با بیمه قالیبافی یکسان است ولی هزینه آن حداقل 2 برابر بیمه قالیبافی است .

جدیدتر قدیمی تر