بازپس گیری حق بیمه از تامین اجتماعی

 مهدیه : سلام ! آیا برای بنده که دختر مجرد هستم و به مدت دو سال است حق بیمه مشاغل آزاد تامین اجتماعی را پرداخت می کنم آیا دریافت همزمان دو مستمری پدر بازنشسته فرهنگی و خودم امکانپذیر خواهد بود؟ در صورت انصراف آیا حق بیمه این دو سال را می توانم استرداد نمایم ؟ نه نمی توانید . فقط می توانید مستمری خودتان را بگیرید . ضمنا تامین اجتماعی استرداد حق بیمه ندارد .

نظرات